Підручники для школи
 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка" Дніпровської міської ради
 
.

БУЛІНГ: ХТО ЩО РОБИТЬ

ЗАСНОВНИК
ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ
Контролює виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.
Розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб і ухвалює рішення за результатами розгляду таких скарг.
Сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі осіти.
Вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які:
 • вчинили булінг;
 • стали свідками булінгу;
 • постраждали від булінгу.
КЕРІВНИК
ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ
Забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), зокрема з урахуванням прпозицій:
 • територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;
 • центарльного органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;
 • головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику;
 • службу у справа дітей і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих запобіганню та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.
Розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування.
Скликає засідання комісії з розгляду випадкі булінгу (цькування), аби прийняти рішення за результатами проведеного розслідування, та вживає відповідних заходів реагування.
Забезпечує виконання заходів для надання соціальних і психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждалими від булінгу (цькування).
Повідомляє уповноваженим підрозділам Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закаді освіти.
Забезпечує на сайті заакладу освіти доступ до:
 • плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядку подання та розгляду ( з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
ЗДОБУВАЧІ
ОСВІТИ
Мають право:
 • на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, прпаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як ососба, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг(цькування).
Зобов'язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були ососбисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
ПЕДАГОГИ
Мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, зокрема булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю.
Зобов'язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були ососбисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
БАТЬКИ
Мають право:
 • отримувати інформацію щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали віл булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування);
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
Подають керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
Сприяють у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).
Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу(цькування) в закладі освіти.