Дніпровський ліцей № 97 Дніпровської міської ради

Новини


1 трав. 2023
Протидія російським окупантам в медіа-просторі
Боротьба з російською пропагандою

10 лют. 2023
Вітаємо Волошина Микиту!
8-9 лютого відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення МАН України, за результатами якого учень 10-Д класу Волошин Микита отримав диплом II ступеня (відділення "Технічні науки", секція "Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології").

9 січ. 2023
"Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям".
Завантажити брошуру можна за посиланням:

Всі новини

НУШ - НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Нова українська школа (НУШ) - це ключова реформа Міністерстава освіти та науки України, що ставить за мету створити школу, в якій буде приємно навчатися та отримувати не тільки знання, але й практичні навички застосування отриманної інформації у повсякденному житті. НУШ - це школа, до якої діти йдуть із задовленням, бо до їхньої думки тут дослухаються, вчать критично мислити, аналізувати отриманну інформацію. В цій школі вони не бояться висловлювати свою думку, вступати в аргументовані суперечки, щоб знайти істину та вчаться бути відповідальними громадянами. Батьки теж у захваті від цієї школи, бо тут панують співпраця та взаємопорозуміння.

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо змінити за короткий проміжок часу традицію виховання та навчання, що десятиліттями плекалася в Україні. Проте зміни вже розпочалися, і не тільки на папері та у нормативно-законодавчих актах. Міністерство освіти і науки України робить все, щоб вони стали невідворотними

Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, а у лютому 2018 року Кабінет Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. На черзі – ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, який більш детально розкриє зміни, закладені реформою.

Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі мають працювати за іншими підходами, тому протягом 2018-2019 років відбувається масштабне перенавчання вчителів початкової школи. Вони проходять як дистанційне навчання (онлайн-курс на освітній платформі EdEra), так і очні сесії, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплюють знання педагогів на практиці.

Також у 2019 році стартував пілот з добровільної сертифікації вчителів, мета якого – виявити та стимулювати вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

У 2019 році на зміну процедури атестації шкіл, що мала виключно наглядово-контрольні функції, прийшов Порядок проведення інституційного аудиту, який має стати інструментом підтримки закладів. На допомогу директорам шкіл Державною службою якості освіти розроблено Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО.

Ключова зміна для учнів НУШ стосується підходів до навчання і змісту освіти. Тепер за мету перед учнями стоїть не просте запам'ятовування фактів та понять, а здобуття певних компетентностей - динамічної комбінації умінь, знянь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та подальшу навчальну діяльність. Список компетентносте, що набуватимуть учні, уже закріплено Законом України "Про освіту".

вільне
володіння державною мовою

здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами

математична компетентність

компетентності
у галузі природничих наук, техніки і технологій

інноваційність
та навчання впродовж життя

екологічна компетентність

інформаційно-комунікаційна компетентність

громадянські та соціальні компетентності

культурна компетентність

підприємливість та фінансова грамотність

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Концепція НУШ пропонує також впроваджувати інтегроване та проєктне навчання. Це сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

Також МОН розробило Нову модель оцінювання учнів у межах НУШ. Тепер учні отримують не звичайні табелі в кінці першого класу, а Свідоцтво досягнень, яке дає змогу оцінити саме процес здобуття знань, а не кількість допущених помилок.

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї та прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою є Нова українська школа.