Підручники для школи
 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка" Дніпровської міської ради
 
.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

На виконанння вимог законодавства України в Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №97 ім.П.ІШкідченка» Дніпровської міської ради у 2021 році було розроблено і схвалено рішенням педагогічної ради (Протокол №10 від 26.03.2021) Внутрішню систему якості освіти кошторис 2018. Цей документ та викладені в ньому процедури дозволять забезпечити постійний контроль за освітнім процесом, стале й неухильне вдосконалення якості освітньої діяльності та якісної освіти, вчасно приймати адміністративні та управлінські рішення щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладу. Невід'ємною складовою цієї системи є моніторинг якості освіти та широкий спектр його інструментів та форм.

Відповідно до Закону України "Про освіту" моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Моніторинг може буди внутрішнім та зовнішнім. Внутрішній моніторинг ініціює та проводить заклад освіти. Для проведення зовнішнього моніторингу залучають будь-які органи та підприємства, що можуть здійснюваи незалежне оцінюванння якості освіти та освітньої діяльності.

Також моніторінг якості освіти залежно від рівня охоплення може поділятися на локальний, регіональний, загальнодержавний та міжнародний.

Зовнішній моніторинг на міжнародному рівні відбувається шляхом участі України в міжнародних порівняльних дослідженнях таких як:

 • TIMMS (Міжнародне порівняльне дослідження якості природничо-математичної освіти);
 • PISA (Міжнародне дослідження якості освіти);
 • PIRLS (Міжнародне дослідження читацької грамотності).

Ініціювати моніторинг може будь-яка із наведених нижче організацій:

 • МОН України;
 • Державна служба якості освіти;
 • Український центр оцінювання якості освіти;
 • наукові організації, наукові на науково-методичні організації, що управляються МОН;
 • заклади освіти та їхні засновники;
 • місцеві держадміністрації;
 • органи місцевого самоврядування;
 • громадські об'єднання;
 • інші юр. або фізособи.

Сама по собі процедура моніторингу складається з деяких обов'язкових етапів, а саме: планування та підготовка (формулювання проблеми досліження; визначення мети та завдань; розрахунок та формування вибірки; визначення критеріїв та показників), розроблення програми, проведення дослідження, збір інформації та оброблення результатів, аналіз та інтерпретація результатів, оприлюднення результатів.

Серед методів, що можуть застосовуватись під час процедури, виділяють: опитування (анкетування, інтерв'ювання), тестування, спостереження за освітнім процесом, фокус-група, аналіз документації, аналіз стастичних данних тощо.

Більш детальну інформацію про порядок організації та проведення моніторингу якості освіти у закладах освіти можна знайти у документі за посиланням.

Аналіз результатів ДПА (у формі ЗНО)
здобувачів повної загальної середньої освіти
за 2020-2021 навчальний рік

№ з/п
Предмет
Всього склали
Початковий рівень
Середній рівень
Достатній рівень
Високий рівень
% якості
1
Українська мова
57 чол.
11 чол.
30 чол.
16 чол.
80,7%
2
Математика
56 чол.
4 чол.
24 чол.
18 чол.
10 чол.
50 %
3
Англійська мова
46 чол.
4 чол.
15 чол.
13 чол.
14 чол.
58,6 %
4
Фізика
8 чол.
4 чол.
3 чол.
1 чол.
50 %
5
Біологія
1 чол.
1 чол.
100 %
6
Географія
35 чол.
9 чол.
16 чол.
10 чол.
74 %
7
Історія України
22 чол.
2 чол.
12 чол.
8 чол.
91 %