Підручники для школи
 
Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа № 97 імені П. І. Шкідченка" Дніпровської міської ради
 
.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Учитель – одна з найдавніших професій, місія якої – працювати на майбутнє! Так стверджував відомий український педагог, заслужений учитель Василь Сухомлинський. Педагогічна робота складна, відповідальна, але разом із тим почесна та необхідна. Школа - це не просто приміщення та кабінети, матеріально-технічне забезпечення. Це, в першу чергу, - вчителі, педагоги, викладачі, які опікуються знаннями наших дітей, навчають та виховують майбутнє України.

У 2020-2021 навчальному році освітній процес КЗО "СЗШ №97 ім.П.І. Шкідченка" ДМР забезпечують 83 педагогічні працівники. Заклад укомплектований педагогічними кадрами відповідно до фахової освіти (82 педагоги мають вищу освіту). Рівень укомплектованості дозволяє вирішувати завдання формування майбутнього покоління України, високодуховних громадян-патріотів з розвиненою економічною самосвідомістю, відповідальних за власну долю і долю нації.

Кваліфікаційний рівень
Спеціаліст
6
Друга категорія
15
Перша категорія
15
Вища категорія
43
Педагогічне звання
Старший учитель
18
Учитель-методист
18

Аналіз вікового складу педагогічних працівників КЗО "СЗШ №97 ім.П.І. Шкідченка" ДМР показав, що більше половини його складають педагоги зрілого працездатного віку, які мають достатній досвід та знання для забезпечення якісного освітнього процесу. Вони енергійні, відкриті до нових знань, щоденно вдосконалюють свої уміння та навички, використовують сучасні підходи та методи викладання із залученням наявної в школі інформаційно-технічної бази. Значну частку також складають педагоги передпенсійного та пенсійного віку, що є нескінченним джерелом знань не тільки для дітей, а й для молодших колег.

Серед педагогів є такі, що мають державні нагороди та відзнаки, а 5 із них - звання "Відмінник освіти".

З метою підвищення кваліфікації вчителів у школі діє система курсової перепідготовки. Складено і погоджено перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх учителів у п’ятирічний термін. При проходженні атестації враховується наступність у категоріях, званнях та нагородах.

Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників звіт РВК-83